"ІнвестКонсалтинг" - дослідницько-консультативна компанія, яка в своїй діяльності орієнтується на надання корпоративним клієнтам широкого спектру консалтингових послуг та послуг з оцінки майна.

"ІнвестКонсалтинг" - сертифікований експерт Національної комісії регулювання електроенергетики України з фінансово-економічних питань.

"ІнвестКонсалтинг" має сертифікат суб'єкта оціночної діяльності.


Широкі професійні можливості нашої компанії стосуються майже всіх основних сфер громадського життя: економічної, соціальної, політичної.


Компанія "ІнвестКонсалтинг" має в своєму розпорядженні висококваліфіковані кадри, сучасну інформаційно-методологічну базу, великий набір методів, засобів та підходів, що використовуються для розв"язання задач клієнтів.


Запропоновані послуги охоплюють широкий спектр сучасного консалтингу та оціночної діяльності.

Консалтингові послуги - це будь-яка допомога, що надається зовнішніми консультантами у вирішенні будь-яких проблем.

Головна мета консалтингу - покращити якість керування компанією, підвищити ефективність її діяльності.


Сьогодні консультантів запрошують для того, щоб зняти невизначеність, яка виникає на різних стадіях процесу підготовки, прийняття та реалізації відповідальних управлінських рішень. Допомогти клієнтам в вирішенні їхніх проблем можна кількома шляхами:

  1. Виявити проблему та запропонувати шляхи її вирішення.
  2. Допомогти клієнтові самому виявити проблему та окреслити шляхи її вирішення.
  3. Навчити клієнта, як виявляти та вирішувати проблеми.
На практиці всі три підходи дуже часто перетинаються і взаємодоповнюють один одного.

Компанія "ІнвестКонсалтинг" має значний досвід у вирішенні таких завдань у різних сферах громадського життя та різних галузях економіки.


НАШІ ПРИНЦИПИ
  1. Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
  2. Точне виконання побажань клієнта.
  3. Довірчі відносини, досягнення взаємовигідних результатів та встановлення довгострокових партнерських відносин.
  4. Оперативне та бездоганне виконання зобов'язань перед клієнтом.
  5. Повна конфіденційність, суворе дотримання професійної етики.

НАША МЕТА

Підвищення професійного рівня наших клієнтів за рахунок своєчасного надання їм якісних рекомендацій та якісної інформації.