СЕРЕД ПРОВІДНИХ ФАХІВЦІВ КОМПАНІЇ:
 
Оксана Ільчишин  (044) 278-**-**
 
Директор, Головний бугалтер.
   Основні напрямки діяльності – оперативний управлінський та фінансовий менеджмент.
 
Освіта.
   КДПІ ім. М.Горького, Факультет фізико-математичний, спеціальність - математика, інформатика, обчислювальна техніка.
   Міжнародний інститут менеджменту, Спеціаліст зовнішньоекономічної діяльності, Магістр бізнесу-адміністрування (МБА).
 
Досвід роботи :
   • ведення бухгалтерського обліку;
   • фінансовий менеджмент підприємства;
   • експертиза законопроектів в сфері податкової політики;
   • проекти вдосконалення менеджменту підприємств;
   • експертний аналіз інвестиційних проектів;
   • участь в проведенні аудиту підприємств.
 
нагору
Тетяна Ковальова 
 
   Основні напрямки діяльності – інвестиційний та галузевий консалтинг, оціночна діяльність.
 
Освіта.
   Київський інститут народного господарства, спеціальність – інженер-економіст.
   Кандидат економічних наук, 1977 р. Має понад 30 наукових робіт в галузі соціальних та економічних досліджень.
 
Досвід роботи.
   Має великий науковий та практичний досвід в економічній сфері:
   • виконання макроекономічного аналізу та прогнозування;
   • оціночна діяльність за різними напрямками;
   • розробка та супроводження інвестиційних проектів і бізнес-планів;
   • розробка комплексних соціально-економічних програм розвитку галузей та регіонів.
 
нагору
Ірина Яворська 
 
   Головні напрямки діяльності в компанії – управлінський та політичний консалтинг, маркетингові дослідження.
 
Освіта.
   Київський політехнічний інститут, спеціальність – автоматизовані системи управління.
   Кандидат економічних наук, 1991 р. Автор ряду публікацій в галузі макроекономічного прогнозування, застосування математичних методів в дослідженнях соціально-економічних проблем і зовнішньоекономічної діяльності.
 
Досвід роботи.
   Має великий досвід роботи в галузі соціально-економічних досліджень:
   • експертні оцінки в фінансово-економічній сфері;
   • розробка макроекономічних прогнозів;
   • експертний аналіз законодавчої бази;
   • розробка програм реформування організаційних структур виконавчої влади;
   • розробка програм удосконалення державного регіонального управління.
 
нагору
Тетяна Лобода 
 
   Головний напрямок діяльності в компанії – макроекономічне прогнозування, управлінський та інвестиційний консалтинг, оціночна діяльність.
 
Освіта.
   Київський інститут народного господарства, спеціальність – інженер-економіст.
   Кандидат економічних наук, 1990 р. Автор ряду публікацій в галузі системного економічного аналізу, макроекономічного моделювання та прогнозування.
 
Досвід роботи.
   Має багатий досвід наукових і практичних досліджень в соціально-енономічній сфері:
   • розробка і реалізація комплексних програм стратегічного планування;
   • оцінка ефективності систем управління;
   • економічне моделювання і прогнозування;
   • виконання аналізу фінансово-господарської діяльності;
   • розробка інвестиційних програм і бізнес-планів;
   • робота в сфері оціночної діяльності.
 
нагору
Тетяна Циган 
 
   Головні напрямки діяльності в компанії – територіальний та політичний консалтинг, інформаційні технології, житлово-комунальне господарство, маркетингові дослідження, управлінський консалтинг.
 
Освіта.
   Київський державний університет, спеціальність – економічна кібернетика.
   Кандидат технічних наук, 1984 р. Автор понад 30 публікацій в галузі інформаційних технологій та соціально-економічних досліджень.
 
Досвід роботи.
   Має великий досвід роботи в галузі соціально-економічного аналізу та інформаційних технологій:
   • розробка та реалізація галузевих і регіональних програм інформатизації;
   • розробка та супроводження прикладних інформаційно-аналітичних систем;
   • використання методів експертних оцінок в соціально-економічному та соціально-політичному аналізі;
   • виконання аналітичних та рейтингових досліджень та прогнозів;
   • розробка і супроводження проектів активного галузевого і територіального моніторингу.
 
наверх