Нормотворча діяльність та аналіз законодавства:
   • моніторинг проектів нормативно-правових актів;
   • аналіз проектів нормативно-правових актів з точки зору їх відповідності діючому законодавству та інтересам кліента;
   • розробка проектів нормативно-правових актів та відповідних супровідних документів;
   • супроводження розроблених проектів нормативно-правових актів у ВР України та в органах державної влади;
   • участь у робочих групах, створених у ВР України та в органах державної влади для розробки проектів нормативно-правових актів.

 
   Надання послуг у сфері корпоративного права:
   • створення господарських товариств та інших суб’єктів підприємницької діяльності, статутні документи;
   • корпоратизація та приватизація державних підприємств;
   • права і обов’язки учасників господарських товариств (акціонерів), механізм їх реалізації та захисту;
   • правовий режим майна господарських товариств – статутний фонд, оцінка майнових вкладів, зміна розміру статутного фонду;
   • порядок створення і управління філіалами, представництвами, дочірніми компаніями суб’єктів підприємницької діяльності;
   • акції та інші цінні папери – емісія та оборот;
   • порядок управління господарськими товариствами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності – загальні збори та інші органи управління;
   • конфлікт інтересів;
   • розкриття інформації – обов’язкове і додаткове.
 
   Надання усних і письмових консультацій у сфері фінансових правовідносин:
   • оподатковування діяльності клієнтів відповідно до чинного законодавства України;
   • здійснення розрахунків клієнтів з їхніми контрагентами;
   • валютного регулювання;
   • одержання клієнтами кредитів у банківських установах;
 
   Надання послуг у сфері фінансового права:
   • моніторинг змін фінансового, в тому числі податкового законодавства, які мають безпосереднє відношення до діяльності клієнтів, а також підготовка коментарів до них;
   • проведення моніторингу законопроектів з фінансово-правових питань, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді України, прийняття яких може вплинути на господарську діяльність клієнтів, а також підготовка коментарів до них;
   • підготовка і юридична експертиза законопроектів з фінансово-правових питань (у тому числі з питань оподаткування);
   • надання консультацій по податковому плануванню діяльності клієнтів;
   • розробка схем оптимізації оподаткування суб'єктів господарської діяльності;
   • підготовка юридичних висновків щодо податкових наслідків різноманітних операцій і угод.
 
   Надання послуг, пов’язаних з державним регулюванням діяльності суб’єктів природних монополій, а також суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на суміжних ринках:
   • аналіз законодавства у сфері державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання;
   • підготовка і юридична експертиза законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів з питань державного регулювання, в тому числі з питань ліцензування певних видів господарської діяльності;
   • надання консультацій щодо ліцензування діяльності клієнтів;
   • підготовка юридичних висновків з питань державного регулювання, в тому числі ліцензування;
 
   Правове забезпечення діяльності компаній, що працюють в сфері енергетики та інших суб'єктів підприємницької діяльності:
   • надання усних та письмових консультацій, складання юридичних висновків.
 
нагору