У компанії працюють кваліфіковані фахівці, які мають фундаментальну підготовку в різних галузях права та значний досвід практичної діяльності, в тому числі в юридичних підрозділах промислових компаній, фінансових установ. Крім того, фірмою встановлені партнерські відносини з низкою відомих українських та закордонних юридичних компаній, спеціалісти яких також залучаються до вирішення проблем наших клієнтів.
 
ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ КОМПАНІЇ:
 
Самборська Олена Яківна
 
Директор
   Розробка стратегічного напрямку діяльності фірми та її дочірніх підприємств. Загальне керівництво діяльністю компанії.
 
Освіта.
   Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність - правознавство

 
Трудовая діяльність.
   Працювала в таких установах та організаціях:
   • Підприємства Укоопсоюзу;
   • Національна комісія регулювання електроенергетики України;
   • Виконавча дирекція АК "Київенерго".

 
Досвід роботи:
   • правове забезпечення діяльності підприємств (розробка статутних документів підприємств, укладання та супроводження реалізації договорів, судовий захист інтересів підприємств, надання консультацій з питань корпоративного, цивільного та трудового права, вирішення поточних правових проблем підприємств);
   • розробка та супроводження проектів актів законодавства в галузі паливно-енергетичного комплексу, в тому числі з питань державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання в ПЕК;
   • робота з удосконалення законодавчої бази паливно-енергетичного комплексу в рамках міжнародних програм та проектів.

 
нагору
Кишко Оксана Борисівна 
 
Директор департаменту корпоративного права та власності.
 
Освіта.
   Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, диплом магістра права з відзнакою, спеціалізація - господарське право.
 
Трудова діяльність:
   Працювала в таких установах та закладах:
   • Національне агентство України з управління державними корпоративними правами;
   • Виконавча дирекція АК "Київенерго".
 
Досвід роботи:
   • юридичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ведення переговорів, укладання та супроводження реалізації контрактів, митні процедури, моніторинг платежів, судовий захист інтересів компанії у випадку порушення її інтересів);
   • робота над спільним проектом АК "Київенерго" та Світового Банку (проведення тендерів на закупівлю товарів та послуг відповідно до процедур Світового Банку);
   • участь у проекті адаптації енергетичного законодавства України до відповідного законодавства ЄС та у проекті з інституціональної підтримки НАЕК "Енергоатом";
   • розробка та аналіз статутних документів господарських товариств, надання консультацій у сфері цивільного та корпоративного права, вирішення поточних проблем підприємств.
 
нагору