В компанії працюють кваліфіковані фахівці, які мають фундаментальну підготовку в різних галузях права і досвід практичної діяльності в юридичних підрозділах промислових компаній, фінансових установ. Крім того, фірмою встановлені партнерські стосунки з рядом відомих українських та закордонних юридичних компаній, спеціалісти яких також залучаються до вирішення проблем наших клієнтів.

Провідні фахівці компанії:

ІРИНА ЗАГОРОДНЄВА -
Директор.
Розробка стратегічного напрямку діяльності фірми та її дочірніх підприємств. Загальне керівництво діяльністю компанії.
Освіта.
Московський фізико-технічний інститут, спеціальність - системи автоматичного управління.
Кандидат економічних наук, 1985 р. Має близько 30 наукових робіт в галузі економічних та соціально-політичних досліджень. Автор та співавтор десяти законопроектів.
Трудова діяльність.
Працювала в таких установах та закладах:
 1. Інститут кібернетики НАН України ім. В.М.Глушкова;
 2. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України;
 3. Дослідницький центр при Гроненгському університеті, Нідерланди;
 4. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку, Австрія;
 5. Київський регіональний інформаційно-консультаційний центр "ДАПО-Консульт";
 6. Комітет ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.
Досвід роботи в сфері соціально-економічних та правових досліджень:
 1. реалізація програм макроекономічного аналізу;
 2. розробка та супроводження законопроектів в сфері ПЕК, податкової політики, житлово-комунальній сфері;
 3. розробка та реалізація комплексних програм розвитку територій;
 4. розробка та супроводження реалізації інвестиційних проектів, програм розвитку, бізнес-планів у рамках міжнародних програм і проектів;
 5. робота в дорадчих та консультативних органах державної влади щодо удосконалення законодавчої бази в паливно-енергетичній галузі;
 6. керування роботою колективу при виконанні великих інтелектуальних проектів.
ОКСАНА КОЖУШКО -
Старший юрист-консультант.
Освіта.
Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, диплом магістра права з відзнакою, спеціалізація - господарське право.
Трудова діяльність.
Працювала в наступних установах та закладах:
 1. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами;
 2. Виконавча дирекція АЕК "Київенерго".
Досвід роботи:
 1. юридичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ведення переговорів, укладання та супроводження реалізації контрактів, митні процедури, моніторинг платежів, судовий захист інтересів компанії у випадку порушення її інтересів);
 2. робота над спільним проектом АК "Київенерго" та Світового Банку (проведення тендерів на закупівлю товарів та послуг відповідно до процедур Світового Банку);
 3. участь у проекті адаптації енергетичного законодавства України до відповідного законодавства ЕС та проекті з інституціональної підтримки НАЕК "Енергоатом";
 4. розробка та перегляд статутних документів господарських товариств, надання консультацій у сфері цивільного та корпоративного права, вирішення поточних проблем підприємств.
РУСЛАН КУРБАС -
Старший юрист-консультант.
Освіта.
Юридичний факультет Львівського Національного університету імені Івана Франка, спеціальність правознавсто;
Економічний факультет Національного університету "Львівська Політехніка";
Аспірант Інституту держави і права імені В.М. Корецького, спеціальність - міжнародне право спеціалшзація - фінанси та кредит.
Учбовий курс за напрямком "Міжнародне ядерне право", університет Монтпельє (Франція).
Трудова діяльність.
Працював в наступних установах та закладах:
 1. Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
Досвід роботи:
 1. участь у проекті адаптації енергетичного законодавства України до відповідного законодавства ЕС та у проекті з інституціональної підтримки НАЕК "Енергоатом";
 2. розробка проектів Законів України, зокрема, в сфері нафтогазового комплексу та забезпечення ядерної безпеки.