Нормотворча діяльність та аналіз законодавства:
  1. моніторинг проектів нормативно-правових актів;
  2. аналіз проектів нормативно-правових актів та діючого законодавства;
  3. розробка проектів нормативно-правових актів та відповідних супроводжуючих документів;
  4. супроводження розроблених проектів нормативно-правових актів у ВР України та в органах державної влади;
  5. участь у робочих групах, створених у ВР України та в органах державної влади для розробки проектів нормативно-правових актів.
Правове забезпечення діяльності компаній, що працюють в сфері енергетики та інших суб'єктів підприємницької діяльності:
  1. надання усних та письмових консультацій, складання юридичних висновків.